Wykorzystanie technik termowizyjnych w nieniszczących badaniach konstrukcji

Nieniszczące badania z wykorzystaniem termografii można podzielić na dwie główne grupy:

– techniki pasywne,
– techniki aktywne.

Techniki pasywne polegają na pomiarze rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów i nie wymagają doprowadzenia energii zewnętrznej do mierzonego układu. Pomiary pasywne używane są np. w budownictwie i w zastosowaniach gdzie wymaga się jedynie jakościowej oceny nieprawidłowości w rozkładzie temperatur. Przykładem mogą być pomiary termograficzne budynków mające na celu sprawdzenie skuteczności ocieplenia i identyfikację miejsc, przez które tracone jest ciepło np. nieszczelne okna, czy wyszukiwanie ludzi w ruinach budynku.

Techniki aktywne zakładają, że do mierzonego układu doprowadzona będzie energia z zewnętrznego źródła. Energia ta może być doprowadzona na różne sposoby, np. przez ogrzanie struktury lampami halogenowymi, wiązką laserową lub wzbudzenie struktury do drgań przetwornikiem piezoelektrycznym czy magnetostrykcyjnym. W zależności od stosowanego wymuszenia techniki pomiarów termowizyjnych można podzielić na następujące grupy:

 • Termografia synchroniczna z wymuszeniem optycznym,
 • Termografia impulsowa z wymuszeniem optycznym,
 • Wibrotermografia synchroniczna,
 • Wibrotermografia impulsowa.

Diagnostyka uszkodzeń za pomocą wibrotermografii to przede wszystkim:

 • Nieniszczący i bezkontaktowy pomiar (poza punktem wymuszenia);
 • Jednorazowe badanie dużego obszaru;
 • Krótki czas wykonania pomiaru (rzędu kilku do kilkunastu sekund);
 • Detekcja, lokalizacja i określenie rozmiaru uszkodzenia;
 • Wykryte uszkodzenia widać bezpośrednio na obrazie badanego obiektu, co znacznie ułatwia interpretację wyników.

Metoda wibrotermografii sprawdza się w takich obszarach badań jak:

 • Wykrywanie pęknięć w materiałach metalicznych i kompozytowych;
 • Wykrywanie rozwarstwień w materiałach kompozytowych;
 • Testowanie spoin;
 • Testowanie połączeń śrubowych, nitowanych i klejonych.

Wibrotermografia to metoda diagnostyczna warta uwagi zarówno jako następca klasycznych metod NDT takich jak ultradźwiękowy C-Scan czy radiografia oraz jako uzupełnienie tych metod.

Oferta badań

Oferujemy profesjonalne, kompleksowe badania termowizyjne skierowane do szeroko rozumianego przemysłu. Do wykonania pomiarów termowizyjnych używamy najwyższej jakości kamer termowizyjnych firmy FLIR SYSTEMS, zapewniających krótki czas skanowania dużych powierzchni. 

Zakres nieniszczących badań z wykorzystaniem aktywnej termografii obejmuje:

 • Wykonanie analizy termograficznej detali konstrukcyjnych pod kątem wykrycia rozwarstwień, pęknięć, nieciągłości, porowatości oraz pustek w badanym materiale;
 • Wykorzystanie kamer termowizyjnych do testów diagnostycznych in-situ (badanie węzłów łożyskowych, przekładni, elementów hydrauliki siłowej oraz innych elementów napędów);
 • Kontrolę jakości i ocenę stanu technicznego konstrukcji lub połączeń w budownictwie, energetyce, branży samochodowej oraz ciepłownictwie;
 • Badania materiałów kompozytowych (pory, pęknięcia, rozwarstwienia, nieciągłości);
 • Badania łopatek turbin;
 • Wykrywanie korozji pod powierzchnią farby;
 • Badania poszyć samolotów;
 • Kontrolę procesu produkcyjnego, itp.

Nasze laboratorium badań materiałów wyposażone jest w dedykowane systemy, wykorzystujące metody aktywnej termowizji z wymuszeniem:

 • optycznym,
 • ultradźwiękowym.