Doskonałe narzędzie do symulacji rozchodzenia się fal sprężystych w konstrukcjach

cuLISA3D jest kompletnym zestawem narzędzi do symulacji rozchodzenia się fal sprężystych w strukturach. W oprogramowaniu zaimplementowano metodę Local Interaction Simulation Approach (LISA) będącą odmianą metody różnic skończonych. Pozwala ona na zrów­no­le­gle­nie procesów obliczeniowych i znaczne skrócenie czasu symulacji. System bazuje na środowisku MATLAB™ oraz technologii CUDA oferowanej przez nowoczesne procesory graficzne. Dzięki temu możliwa jest realizacja obliczeń bardzo złożonych modeli w ciągu zaledwie kilku minut. cuLISA3D umożliwia analizę propagacji zarówno ultradźwiękowych fal objętościowych (poprzecznych i po­dłuż­nych) jak i fal prowadzonych (m.in. Rayleigh’a, Lamb’a, Love’a, Stoneley’a).

Główne cechy oprogramowania

  • Import oraz wizualizację geometrii z programów CAD.
  • Tworzenie prostej geometrii w programie (2D/3D).
  • Definiowanie warunków brzegowych (przemieszczenia, naprężenia, siły.
  • Definiowanie warunków początkowych (np. tem­pe­ra­tu­ra).
  • Wprowadzanie dowolnej ilości czujników i sensorów przebiegów czasowych w dowolnych punktach modelu.
  • Sterowanie przestrzennymi i czasowymi własnościami wymuszenia (rodzaj sygnału, tryb wymuszenia ciągły/ilość okresów, opóźnienie, okna, profil przestrzenny).
  • Modelowanie uszkodzeń.

Oprogramowanie składa się z kilku pakietów de­dy­ko­wa­nych dla konkretnych zastosowań. Proces symulacji jest zarządzany przez środowisko MATLAB™, w którym można ustawiać i zmieniać wszystkie parametry modelu i solvera. Daje to dużą elastyczność zastosowań, począwszy od standardowych symulacji rozchodzenia się fal w metalach do interakcji fal na defektach w wie­lo­war­stwo­wych elementach kompozytowych. Dedykowany pre- i postprocesor umożliwia łatwe definiowanie warunków brzegowych oraz analizę wyników symulacji.

cuLISA3D - Wersja testowa

caret-down caret-up caret-left caret-right
Wersja 64 bitowa (38 Mb)

W celu uzyskania dostępu do wersji testowej, prosimy o kontakt z naszym zespołem: support@monitshm.pl

Dedykowany pre- i postprocesor umożliwia łatwe definiowanie warunków brzegowych oraz analizę wyników symulacji