Firma MONIT SHM Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu badań nieniszczących (NDT – Non-Destructive Testing) i monitorowania stanu technicznego konstrukcji (SHM – Structural Health Monitoring) oraz projektowaniem i budową stanowisk kontroli jakości zarówno dla przemysłu jak i dla jednostek naukowo-badawczych.
Działania badawczo-rozwojowe firmy MONIT SHM Sp. z o.o. skierowane są na rozwiązywanie problemów z zakresu oceny stanu technicznego konstrukcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych. Firma dysponuje rozwiązaniami z zakresu badań nieniszczących wykorzystywanymi zarówno jako systemy kontroli jakości produktów, jak również jako elementy systemów monitorowania konstrukcji.

MONIT SHM Sp. z o.o. jest swoistego rodzaju brokerem technologii umożliwiającym sprawny transfer wiedzy oraz technologii z jednostek naukowych do przemysłu. Ze Spółką na stałe współpracuje szereg pracowników naukowych oraz specjalistów z różnych środowisk uniwersyteckich, wspomagając rozwiązywanie nawet najbardziej zaawansowanych problemów technicznych.

Głównym założeniem projektowanych oraz wdrażanych przez firmę rozwiązań jest uzyskanie synergii następujących czynników:

  • mobilności
  • skuteczności
  • precyzji

Obszary działań prowadzonych przez MONIT SHM Sp. z o.o. obejmują wiele gałęzi przemysłu zaczynając od przemysłu transportowego, poprzez przemysł energetyczny, a kończąc na przemyśle petrochemicznym i wydobywczym.