Nowoczesne narzędzie do oceny stanu technicznego łopat turbin wiatrowych

WindTherm jest innowacyjnym systemem przeznaczonym do diagnostyki przed- i ponaprawczej łopat oraz form do produkcji łopat turbin wiatrowych bazującym na zjawisku termografii impulsowej. System powstał w oparciu o doświadczenie zespołu MONIT SHM Sp. z o.o. w badaniach materiałów kompozytowych oraz o doświadczenie specjalistów z firmy Gridin's Group w naprawach łopat turbin wiatrowych.

Cykl życia łopat szacowany jest na około 20 lat, jednak bez odpowiednich działań konserwacyjnych i na­praw­czych ich stan techniczny z czasem ulega pogorszeniu, szczególnie w przypadku elementów składowanych. Kontrola metodami nieniszczącymi oraz prze­pro­wa­dza­nie ewentualnych napraw umożliwia wydłużenie okresów ich eksploatacji.

Badania przy wykorzystaniu systemu WindTherm pozwalają na identyfikację takich uszkodzeń jak pęknięcia, rozwarstwienia czy zawilgocenia. Możliwa jest także ocena jakości napraw łopat i form prze­pro­wa­dza­nych w warunkach polowych. System pozwala na uzyskanie danych porównawczych w przypadku dia­gno­sty­ki okresowej umożliwiając tym samym śledzenie stanu technicznego obiektów.

Główne obszary zastosowania

  • Wykrywanie pęknięć, rozwarstwień i zawilgoceń łopat oraz form do produkcji łopat turbin wiatrowych.
  • Ocena jakości przeprowadzonych napraw łopaty lub form.

Zastosowane w systemie rozwiązania techniczne podnoszą efektywność oraz znacznie skracają czas potrzebny na przeprowadzenie pomiarów. Przebadanie średniej wielkości łopaty metodą dostępu linowego zajmuje około 6 godzin. Każda z operacji diagnostycznych i naprawczych jest dokumentowana dla celów kon­tro­l­nych co zapewnienia przestrzeganie zarówno procedur MONIT SHM jak i instrukcji roboczych klienta.

Badanie stanu technicznego łopaty bezpośrednio na obiekcie bez jej demontowania