Obecnie obserwuje się ciągły wzrost wykorzystania w przemyśle lotniczym elementów wykonanych z materiałów kompozytowych. Samoloty pasażerskie oraz wojskowe nowej generacji produkowane są w ponad 50% z wykorzystaniem m.in. kompozytów węglowych i szklanych. Cechy materiałów kompozytowych takie jak wytrzymałość, niewielka masa, odporność na korozję czy zmęczenie predysponują je do zastosowania w lotnictwie. Badania nad trwałością materiałów kompozytowych prowadzone w laboratoriach amerykańskich i skandynawskich dowiodły, że ich żywotność wynosi nie mniej niż 50 lat, przy czym po tym okresie degradacja własności wytrzymałościowych utrzymuje się na poziomie ok. 20%.

Istotną wadą większości materiałów kompozytowych jest podatność na uderzenia występujące podczas eksploatacji statków powietrznych (np. zderzenia z ptakami). Prowadzi to do występowania różnego rodzaju defektów takich jak pęknięcia włókien czy rozwarstwienia. W przeciwieństwie do materiałów metalicznych uszkodzenia te są niewidoczne na powierzchni elementów kompozytowych, co może doprowadzić do poważnego osłabienia konstrukcji i w efekcie może być przyczyną katastrofy lotniczej. Dlatego niezwykle istotne jest stosowanie okresowych kontroli i badań elementów kompozytowych pozwalających na ich kontrolowaną eksploatację.

Opracowywane przez zespół MONIT SHM Sp. z o.o. systemy badań nieniszczących pozwalają na prowadzenie okresowej diagnostyki kompozytowych konstrukcji lotniczych. Wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są materiały kompozytowe i jednocześnie wymagane jest zapewnienie maksymalnej ich niezawodności, zastosowanie znajdują rozwiązania diagnostyczne wykorzystujące między innymi aktywną termowizję. W badaniach elementów konstrukcji lotniczych doskonale sprawdzają się następujące systemy oferowane przez MONIT SHM:

  • VibroTherm – mobilny lub laboratoryjny system umożliwiający badania konstrukcji kompozytowych, aluminiowych lub połączeń pomiędzy nimi, dający możliwość identyfikacji pęknięć i rozwarstwień struktury kompozytu albo oceny stanu połączeń nitowanych (badanie poluzowania lub pęknięcia nitów);
  • PulseTherm – mobilny system pozwalający na szybką ocenę stanu elementów konstrukcyjnych i poszycia, dający możliwość oceny jednorodności materiału, poprawności nasączenia osnowy kompozytu, jednorodności rozkładu spoiw łączących elementy konstrukcji, identyfikacji rozwarstwień lub pęknięć struktur kompozytowych;
  • ImpAnalysis – system mogący służyć diagnostyce okresowej lub ciągłemu monitoringowi połączeń śrubowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.