Ciągły rozwój i dążenie do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz strategie Komisji Europejskiej nakładające na państwa członkowskie UE zobowiązania do produkcji 15% energii ze źródeł odnawialnych powodują, że przybywa i będzie przybywać farm wiatrowych. Z upływem czasu niezbędna jest kontrola ich stanu technicznego i przeprowadzenie prac konserwacyjnych, aby na bieżąco usuwać pojawiające się awarie. Uszkodzenia turbin wiatrowych mogą powstawać zarówno w wyniku zdarzeń dynamicznych (np. uderzenie pioruna), jak również na skutek długotrwałego niekorzystnego oddziaływania środowiska powodującego uszkodzenie struktury zewnętrznej i wewnętrznej obiektu.

Wirnik zwany rotorem jest szczególnie ważnym elementem turbiny wiatrowej. Jego stan techniczny w dużej mierze decyduje o wydajności urządzenia. Z wirnikiem połączone są łopaty, które na etapie projektowania są optymalizowane pod kątem aerodynamiki, użytych materiałów, hałasu, odbijania promieni słonecznych, wytrzymałości materiałów, zużycia powierzchni oraz rozkładu masy. Zwłaszcza równomierność rozkładu masy na poszczególnych łopatach wirnika ma decydujący wpływ na trwałość turbiny wiatrowej. Wszystko to powoduje, że łopaty są po fundamencie i zespole napędowym jednymi z najdroższych elementów elektrowni wiatrowej. Niezidentyfikowane uszkodzenia łopat przekładają się bezpośrednio na zużycie pozostałych podzespołów (np. przekładni). Z tego powodu niezmiernie istotne jest regularne wykonywanie diagnostyki i monitorowanie bieżącego stanu technicznego nie tylko zespołu napędowego, ale także pozostałych elementów turbin wiatrowych. Łopaty utrzymane w dobrym stanie technicznym znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidywanych przestojów co w konsekwencji zwiększa sprawność całej turbiny.

Delikatna i wrażliwa struktura łopat często przegrywa z naturą oraz jej niekorzystnym wpływem. Potrzebne są więc metody pozwalające na szybką i skuteczną kontrolę stanu technicznego połączoną z rzetelną naprawą ewentualnych defektów. W tym celu firma MONIT SHM Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Litewską firmą Gridin's Group i wspólnie opracowały technologię umożliwiającą prowadzenie prac diagnostycznych oraz naprawczych na obiektach elektrowni wiatrowych.

System diagnostyczny WindTherm bazuje na metodzie termowizji aktywnej z wymuszeniem impulsowym. Badania przeprowadzane są bezpośrednio na obiekcie przy zastosowaniu dostępu linowego. Przeprowadzana diagnostyka umożliwia lokalizację obszarów uszkodzonych, które w dalszej kolejności są naprawiane bez konieczności demontaży łopat. Działania te przyczyniają się do poprawy stanu technicznego a w konsekwencji do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz wydłużeniu czasu eksploatacji całej turbiny.