Firma MONIT SHM Sp. z o.o. realizuje od lat zintegrowane projekty w obszarze przemysłu hutniczego. Współpracując z partnerami z całego świata Zespół MONIT SHM koordynuje realizację projektów wdrożeniowych, mających na celu wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w przemyśle hutniczym.

Systemy badań nieniszczących

Korzystając z szerokiej wiedzy specjalistów pracujących w firmie MONIT SHM oraz nowoczesnych rozwiązań pochodzących od partnerów z całego świata realizowane są projekty wykorzystujące technologie ultradźwiękowe, wiroprądowe oraz laserowe w ocenie jakości wyrobów gotowych. Nieniszczące systemy diagnostyczne oraz precyzyjne i kompleksowe podejście do całego procesu inwestycyjnego doprowadziło już wielokrotnie do udanych realizacji i zaawansowanych wdrożeń technologicznych.

Laserowe i wizyjne systemy pomiarowe

Wdrażanie laserowych i wizyjnych systemów pomiarowych w przemyśle hutniczym, pozwala na precyzyjną ocenę parametrów geometrycznych oraz uzyskiwanie najwyższej jakości produkowanych wyrobów hutniczych.

Nasz zespół od lat współpracując z dostawcami najlepszego jakościowo sprzętu na świecie, wspomaga partnerów w realizacji bierzących wyzwań produkcyjnych. Każdorazowo precyzyjnie dobrany zespół pochyla się nad wszystkimi aspektami projektu, proponując optymalne zarówno technicznie jak i ekonomicznie rozwiązania.

Serwis i wsparcie

Nasze działanie nie skupiają się jedynie na zapewnieniu profesjonalnej realizacji projektu od jego zainicjowania, po pełny nadzór inwestorski aż po skuteczną realizację, ale wspomagamy naszych partnerów również na etapie użytkowania i serwisowania wprowadzonych do użytkowania rozwiązań technologicznych.