Firma MONIT SHM Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem kompleksowych hybrydowych systemów monitorowania oraz wczesnego wykrywania zagrożeń obiektów inżynierii lądowej, m.in.:

  • Konstrukcji mostowych;
  • Hal przemysłowych, magazynowych, usługowych i użytkowych;
  • Stadionów i hal widowiskowych;
  • Obiektów użyteczności publicznej;
  • Dużych elementów instalacji przemysłowych.

Firma MONIT SHM Sp. z o.o. oferuje następujące systemy wspomagające diagnostykę oraz monitorowanie stanu technicznego wielkogabarytowych konstrukcji inżynierii lądowej:

  • VisAnalysis – wizyjny system do bezkontaktowych pomiarów odkształceń konstrukcji pozwalający na analizę ugięć elementów konstrukcyjnych pod obciążeniem;
  • ImpAnalysis – system bazujący na pomiarach impedancji elektromechanicznej pozwala na kontrolę połączeń skręcanych i nitowanych węzłów konstrukcyjnych;
  • Analiza Modalna – system pomiarowy do przeprowadzania eksperymentalnej i operacyjnej analizy modalnej, dzięki zastosowaniu algorytmu filtru modalnego pozwala na globalną detekcję uszkodzeń konstrukcji.