IR3D-Medical

Urządzenie posiadające system do pomiarów ter­mo­wi­zyj­nych z trójwymiarową rejestracją i wizualizacją ran pacjenta. IR3D-Medical wyposażony jest w kamerę termowizyjną oraz skalibrowany skaner 3D, za pomocą którego uzyskiwane są chmury punktów odpowiadające przestrzennemu położeniu punktów obiektu – połączone tworzą trójwymiarowy model badanego obiektu. Podczas przeglądania danych na wy­ge­ne­ro­wa­ny trójwymiarowy model nakładane są tem­pe­ra­tu­ry rejestrowane przez kamerę termowizyjną. Dzięki czemu otrzymujemy pełny model przestrzenny z mapowanymi danymi termowizyjnymi. Wygenerowany model z nałożonymi tem­pe­ra­tu­ra­mi może zostać wyeksportowany do popularnych formatów danych i otwarty w dowolnym oprogramowaniu do prze­glą­da­nia danych 3D.
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu można:
wyświetlać przekroje rejestrowanych modeli 3D oraz wy­zna­czać odległości (głębokości) między wybranymi przez operatora punktami;
wyświetlać zarówno zarejestrowany model 3D jak i obraz termowizyjny, oraz wyświetlać rozkład temperatur bez­po­śred­nio na modelu 3D;
zapisywać i odczytywać pomiary w formacie DICOM.

MedTherm

Opracowanie metody wspomagającej ocenę testów płatkowych z wykorzystaniem obrazowania multimodalnego opartego o badania w różnych zakresach promieniowania świetlnego.

Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji

Urządzenie przeznaczone jest do przeprowadzania oczysz­cza­nia i dezynfekcji wewnętrznych powierzchni narzędzi lub akcesoriów medycznych. Zostało wyposażone w układ pomp perystaltycznych oraz powietrznych, które pozwalają zautomatyzować wcześniejszy proces ręczny, wykonywany przez personel medyczny. Skutkiem tego jest oszczędność czasu i środków dezynfekujących.