Systemy zrobotyzowane

Roboty przemysłowe wspomagają procesy stabilizacji i zwiększenia efektywności procesów technologicznych. Doskonale sprawdzają się w czynnościach cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się powtarzalnością i monotonnością czynności lub gdy warunki pracy są uciążliwe bądź niebezpieczne dla człowieka. Wysoka precyzja i wydajność systemów zrobotyzowanych współpracujących z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów pomiarowych powodują, że wdrożenie technologii zrobotyzowanych w procesach produkcyjnych daje moż­li­wość zwiększenia jakości produktów oraz usprawniają procesy technologiczne.

Zespół MONIT SHM Sp. z o.o. wspiera klientów dostarczając rozwiązania oparte na robotyzacji procesów tech­no­lo­gicz­nych. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem inwestycji od opracowania koncepcji, doboru systemów zro­bo­ty­zo­wa­nych oraz ich urządzeń wspierających, szczegółowego projektu gniazda zrobotyzowanego po instalację, szkolenia i wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji.

Robotyka na miarę

Oferujemy szereg rozwiązań znajdujących zastosowania w większości procesów produkcyjnych takich jak paletyzacja, transport międzyoperacyjny, montaż, przenoszenie, pa­ko­wa­nie oraz szeroko rozumiane zrobotyzowane systemy pomiarowe.

Spawanie

Powtarzalność

Coraz częściej roboty spawalnicze wykonują określone zadania tylko przez krótki czas, zanim trzeba je przeprogramować, szczególnie w środowiskach MŚP. Tradycyjne metody przeprogramowywania zadań spawalniczych robotów wymagają wycofywania robotów z produkcji na długie okresy, co znacznie wpływa na produktywność i wyniki finansowe.

  • Wdrażaj różnorodne strategie spawania, takie jak spawanie wielowarstwowe, ścieg, splot, śledzenie szwu, wykrywanie dotyku i inne
  • Korzystaj z wielu dotknięć na ścieżce lub globalnej korekcji dotyku (6-wymiarowej)
  • Tworzenie spoin parametrycznych i wielokrotnego użytku

Cięcie

Precyzja

Spójność, przepustowość i szybkość są ważne w procesie produkcyjnym

Powtarzalne zadania, takie jak cięcie materiałów, są częściej wykonywane przez roboty, aby skrócić czas produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby żmudnych zadań wykonywanych przez pracowników.

Paletyzacja

Ciągłość

Coraz częściej roboty spawalnicze wykonują określone zadania tylko przez krótki czas, zanim trzeba je przeprogramować, szczególnie w środowiskach MŚP. Tradycyjne metody przeprogramowywania zadań spawalniczych robotów wymagają wycofywania robotów z produkcji na długie okresy, co znacznie wpływa na produktywność i wyniki finansowe.

Zrobotyzowana paletyzacja obniża koszty magazynowania. Roboty do paletyzowania dają gwarancję czystości podczas pakowania towarów zwłaszcza żywnościowych i farmaceutycznych, a także zapewniają mniejsze zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz większą ergonomię pracy.

Wspomaganie procesów

Wytwarzanie

Wdrożenie zrobotyzowantch ścieżek obróbki zapewnia wysoki poziom dokładności i sztywności, dzięki czemu możesz zwiększyć swoje możliwości produkcyjne.

Istnieje rosnące zapotrzebowanie na tworzenie bardziej złożonych kształtów w procesie produkcyjnym, z których wiele nie jest opłacalnych w przypadku tradycyjnych obrabiarek.

Roboty 6- lub 7-osiowe są idealne do wykonywania prac związanych z obróbką skrawaniem, ponieważ mogą dostosować się do wymagań dotyczących rozmiaru i złożonych ruchów

Systemy kontrolne

Kontrola

Coraz częściej roboty spawalnicze wykonują określone zadania tylko przez krótki czas, zanim trzeba je przeprogramować, szczególnie w środowiskach MŚP.

Tradycyjne metody przeprogramowywania zadań spawalniczych robotów wymagają wycofywania robotów z produkcji na długie okresy, co znacznie wpływa na produktywność i wyniki finansowe.

Systemy druku 3D

Druk 3D

Przygotowywanie prototypów wielkogabarytowych wytwarzanych w technologii druku 3D ze względu na ich zdolność do powtarzalnego dostarczania stałego, kontrolowanego ruchu w celu tworzenia złożonych kształtów warstwa po warstwie.

Wykorzystaj systemy zrobotyzowane do realizacji złożonych aplikacji malowania i druku 3D. Naturalna dokładność i powtarzalność zapewniana przez systemy zrobotyzowane pozwala na uzyskanie tworzenie prototypów oraz produktów.