Systemy wizyjne

Pomiary geometryczne
Badanie stanu tafli szkła
Identyfikacja defektów w szkle
System do weryfikacji poprawności nadruku laserowego
Systemy wizyjne w przemyśle spożywczym oraz tekstylnym

GateGuard – system kontroli dostępu

Projekt informatycznego systemu zarządzania ter­mi­na­lem logistycznym. System wyposażony w moduły akwizycji obrazów zintegrowane z pięcioma szlabanami. Zauto­ma­ty­zo­wa­ny system wyposażony w moduły rozpoznawania i identyfikacji tablic rejestracyjnych.

System detekcji wizyjnej wad

Automatyczny system do wizyjnej kontroli wad po­wierzch­nio­wych tłoczysk sprężyn gazowych. Rodzaje wykrywanych defektów: mechaniczne (rysy, wżery, obicia, pęknięcia, wgniecenia, spirale) oraz chemiczne (przetarcia, plamy).

Stanowisko do montażu wkrętów w elementach tworzywowych

Stanowisko do montażu wkrętów w elementach two­rzy­wo­wych, wraz z wizyjną kontrolą poprawności ich zamocowania i ułożenia. Zaplanowanie sekcji kontrolnej już na etapie projektowania stanowiska umożliwia dokładne dopasowanie i współdziałanie części montażowej oraz kontrolnej.

Stanowisko do diagnostyki maszyn wirnikowych

Stanowisko ma na celu umożliwienie przeprowadzenia szerokiej gamy badań związanych z wirnikami maszyn. Wykonywane są trzy rodzaje przeprowadzanych badań:
momentowe – badanie wytrzymałościowe wirnika maszyn w stanie nienaruszonym oraz z przygotowanym uszkodzeniem;
prędkościowe – badanie wpływu prędkości na drgania wirnika z możliwością wprowadzenia niewyrównoważenia;
oscylacyjne – badanie zmęczeniowe wirnika w stanie nie­na­ru­szo­nym oraz z przygotowanym uszkodzeniem.
Główne cechy stanowiska to przede wszystkim pełna kontrola prędkości obrotowej, momentu obrotowego oraz możliwość pracy oscylacyjnej, jak również kompatybilność z szeroką gamą urządzeń pomiarowych.

Wizyjna kontrola procesów spawalniczych

Opracowanie modernizacji automatyki, projekt i wy­ko­na­nie dedykowanego systemu wizyjnego oraz opra­co­wa­nie aplikacji zarządzającej.