MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

Oferujemy profesjonalną realizację projektów przemysłowych. Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie oraz wdrażaniu systemów robotyki i automatyki przemysłowej.

Firma MONIT SHM Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu badań nieniszczących (NDTNon-Destructive Testing) i monitorowania stanu technicznego konstrukcji (SHMStructural Health Monitoring) oraz projektowaniem i budową stanowisk kontroli jakości zarówno dla przemysłu jak i dla jednostek naukowo-badawczych.
Działania badawczo-rozwojowe firmy MONIT SHM Sp. z o.o. skierowane są na rozwiązywanie problemów z zakresu oceny stanu technicznego konstrukcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych. Firma dysponuje rozwiązaniami z zakresu badań nieniszczących wykorzystywanymi zarówno jako systemy kontroli jakości produktów, jak również jako elementy systemów monitorowania konstrukcji.

 

IMG_2011_05_27_1367

MONIT SHM Sp. z o.o. jest swoistego rodzaju brokerem technologii umożliwiającym sprawny transfer wiedzy oraz technologii z jednostek naukowych do przemysłu. Ze Spółką na stałe współpracuje szereg pracowników naukowych oraz specjalistów z różnych środowisk uniwersyteckich, wspomagając rozwiązywanie nawet najbardziej zaawansowanych problemów technicznych.

Głównym założeniem projektowanych oraz wdrażanych przez firmę rozwiązań jest uzyskanie synergii następujących czynników:

    • mobilności
    • skuteczności
    • precyzji

Obszary działań prowadzonych przez MONIT SHM Sp. z o.o. obejmują wiele gałęzi przemysłu zaczynając od przemysłu transportowego, poprzez przemysł energetyczny, a kończąc na przemyśle petrochemicznym i wydobywczym.