Analiza wdrożeń technologii

Planujesz inwestycję, szukasz rozwiązań wprowadzających do Twojego zakładu rozwiązania automatyki i robotyki. Nasz zespół przeprowadzi audyt zakładu, przygotuje mapę drogową wdrożenia, przedstawi możliwości rozwoju i opracuje kompleksowe rozwiązania przygotowane specjalnie dla Ciebie.

Realizując wsparcie zakładów we wdrażaniu technologii (automatyki, robotyki, systemów pomiarowych) lub pomagając we wdrażaniu technologii Przemysłu 4.0, prowadzimy wsparcie w obszarach:

  • przeprowadzenia pełnej analizy / audytu przedsiębiorstwa,
  • poznania istniejących procedur oraz ich oceny w obszarze możliwości przeniesienia do zarządzania w systemie zcentralizowanym,
  • poznania i oceny systemów biznesowych przedsiębiorstwa,
  • poznania pełnego parku maszynowego, wraz z oceną stopnia gotowości / możliwości wdrożenia modernizacji,
  • określenia poszczególnych kamieni milowych wdrożenia,
  • oceny możliwości rozbudowy obszarowej przedsiębiorstwa,
  • oszacowanie budżetu wdrożenia.

Realizując powyższe zadania zyskamy niezbędną do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 wiedzę o obecnej kondycji systemów, ustalimy priorytety oraz zidentyfikujemy szybko osiągalne korzyści. Rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 znacznie zmodyfikują i usprawnią każdy obszar działalności. Proces ten nie polega na samej modernizacji systemów informatycznych, dlatego należy upewnić się, że ma on pełne poparcie kadry kierowniczej, która powinna też aktywnie w nim uczestniczyć.

Transformacja może odbywać się stopniowo, bez istotnych zakłóceń w działalności. Gdy dysponować będziemy już wysoce sprawnym systemem ERP i planem transformacji, wiele rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 można wdrożyć niemal od razu.