MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

Diagnostyka w kolejnictwie

Pomiary parametrów geometrycznych torów przeprowadza się podczas budowy nowych oraz modernizacji istniejących linii kolejowych. Są one również wykonywane okresowo w celach diagnostycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez danego operatora kolejowego. Znajomość geometrii drogi szynowej pozwala na planowanie prac naprawczych np. na reprofilację szyn lub całego torowiska. Pomiary wykonywane są metodami stykowymi lub bezstykowymi optycznymi przy użyciu przyrządów ręcznych lub pojazdów diagnostycznych. Metodologia wykonywania pomiarów definiowana jest przez normy europejskie z serii EN-13848.

Do podstawowych rejestrowanych parametrów zalicza się m.in. szerokość toru, nierówności poziome i pionowe toru dla każdego toku szynowego, przechyłka i wichrowatość toru, gradient szerokości i pochylenia podłużnego toru. Wyznaczana jest również cięciwa i strzałka ugięcia toru dla różnych baz pomiarowych. Analiza uzyskanych wartości parametrów geometrycznych pozwala na syntetyczną ocenę stanu drogi kolejowej oraz przypisanie jej odpowiedniej kategorii. Kategorie te definiują maksymalną dopuszczalną prędkością z jaką mogą poruszać się pojazdy szynowe na danej linii kolejowej.

RailReader jest oprogramowaniem umożliwiającym analizę wyników z pomiarów torów kolejowych. Na podstawie profili zarejestrowanych w trakcie przejazdów, przy wykorzystaniu dedykowanego, opracowanego przez zespół MONIT SHM systemu, możliwe jest wyliczenie podstawowych parametrów torów, takich jak przechyłka, szerokości czy gradienty. Uzyskane statystyczne wyniki są prezentowane w formie wykresów. Program posiada integrację z mapami firmy Google, co pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca, w którym był wykonywany każdy z pomiarów. Główną zaletą programu jest możliwość prostej analizy całego przejazdu, a nie pojedynczego pomiaru. Pomiary mogą być swobodnie odtwarzanie i przewijanie w formie filmów.

Scroll Up