MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

Usługi i wsparcie

Badania i rozwój, systemy kontrolno-pomiarowe dla przemysłu

Działania firmy MONIT SHM Sp. z o.o. opierają się na innowacyjnej myśli technicznej oraz umiejętności synergicznego wykorzystywania własnych umiejętności i nabytej wiedzy. Powoduje to, że doskonale rozumiemy wagę badań naukowych oraz ich wpływ na rozwój gospodarki. Nasze prace skierowane są na poparty badaniami zrównoważony rozwój innowacyjnych technologii, umożliwiający wprowadzanie na rynek nowych i skutecznych rozwiązań.

Obecnie obserwuje się ciągły wzrost wykorzystania w przemyśle lotniczym elementów wykonanych z materiałów kompozytowych. Samoloty pasażerskie oraz wojskowe nowej generacji produkowane są w ponad 50% z wykorzystaniem m.in. kompozytów węglowych i szklanych. Cechy materiałów kompozytowych takie jak wytrzymałość, niewielka masa, odporność na korozję czy zmęczenie predysponują je do zastosowania w lotnictwie. Badania nad trwałością materiałów kompozytowych prowadzone w laboratoriach amerykańskich i skandynawskich dowiodły, że ich żywotność wynosi nie mniej niż 50 lat, przy czym po tym okresie degradacja własności wytrzymałościowych utrzymuje się na poziomie ok. 20%. Więcej ...
Ciągły rozwój oraz dążenie do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz strategie Komisji Europejskiej nakładające na państwa członkowskie UE zobowiązania do produkcji 15% energii ze źródeł odnawialnych powodują, że przybywa i będzie przybywać farm wiatrowych. Z upływem czasu niezbędna jest kontrola ich stanu technicznego i przeprowadzenie prac konserwacyjnych, aby na bieżąco usuwać pojawiające się awarie. Uszkodzenia turbin wiatrowych mogą powstawać zarówno w wyniku zdarzeń dynamicznych (np. uderzenie pioruna), jak również na skutek długotrwałego niekorzystnego oddziaływania środowiska powodującego uszkodzenie struktury zewnętrznej i wewnętrznej obiektu. Więcej ...
Firma MONIT SHM Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem kompleksowych hybrydowych systemów monitorowania oraz wczesnego wykrywania zagrożeń obiektów inżynierii lądowej. m.in.:
  • Konstrukcji mostowych,
  • Hal przemysłowych, magazynowych, usługowych i użytkowych,
  • Stadionów i hal widowiskowych,
  • Obiektów użyteczności publicznej,
  • Dużych elementów instalacji przemysłowych.
Więcej ...
Pomiary parametrów geometrycznych torów przeprowadza się podczas budowy nowych oraz modernizacji istniejących linii kolejowych. Są one również wykonywane okresowo w celach diagnostycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez danego operatora kolejowego. Znajomość geometrii drogi szynowej pozwala na planowanie prac naprawczych np. na reprofilację szyn lub całego torowiska. Pomiary wykonywane są metodami stykowymi lub bezstykowymi optycznymi przy użyciu przyrządów ręcznych lub pojazdów diagnostycznych. Metodologia wykonywania pomiarów definiowana jest przez normy europejskie z serii EN-13848. Więcej ...
Wykorzystanie technik termowizyjnych w nieniszczących badaniach konstrukcji. Nieniszczące badania z wykorzystaniem termografii można podzielić na dwie główne grupy:
  • Techniki pasywne
  • Techniki aktywne
Więcej ...
Scroll Up