MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

Usługi i wsparcie

Badania i rozwój, systemy kontrolno-pomiarowe dla przemysłu

Działania firmy MONIT SHM Sp. z o.o. opierają się na innowacyjnej myśli technicznej oraz umiejętności synergicznego wykorzystywania własnych umiejętności i nabytej wiedzy. Powoduje to, że doskonale rozumiemy wagę badań naukowych oraz ich wpływ na rozwój gospodarki. Nasze prace skierowane są na poparty badaniami zrównoważony rozwój innowacyjnych technologii, umożliwiający wprowadzanie na rynek nowych i skutecznych rozwiązań.

Automatyka i robotyka

Rozwiązania kontrolno-pomiarowe wspomagające procesy tech­no­lo­gicz­ne. Automatyzacja i robotyzacja systemów wytwarzania.

Więcej ...

Diagnostyka w kolejnictwie

Znajomość geometrii drogi szynowej pozwala na planowanie prac naprawczych np. na reprofilację szyn lub całego torowiska.

Więcej ...

Elektrownie wiatrowe

Metody pozwalające na szybką i skuteczną kontrolę stanu technicznego połączone z rzetelną naprawą ewentualnych defektów.

Więcej ...

Konstrukcje lotnicze

Opracowywane systemy badań nieniszczących pozwalają na prowadzenie okresowej diagnostyki kompozytowych konstrukcji lotniczych, np. aktywna termowizja.

Więcej ...

Mosty i hale

Projektowanie kompleksowych hybrydowych systemów monitorowania oraz wczesnego wykrywania zagrożeń obiektów inżynierii lądowej.

Więcej ...

Systemy termowizyjne

Wykorzystanie technik termowizyjnych w nieniszczących badaniach konstrukcji z wykorzystaniem termografii i wibrotermografii.

Więcej ...