MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

WindTherm

Nowoczesne narzędzie do oceny stanu technicznego łopat turbin wiatrowych

WindTherm jest innowacyjnym systemem przeznaczonym do diagnostyki przed- i ponaprawczej łopat oraz form do produkcji łopat turbin wiatrowych bazującym na zjawisku termografii impulsowej. System powstał w oparciu o doświadczenie zespołu MONIT SHM Sp. z o.o. w badaniach materiałów kompozytowych oraz o doświadczenie specjalistów z firmy Gridin's Group w naprawach łopat turbin wiatrowych.

Cykl życia łopat szacowany jest na około 20 lat, jednak bez odpowiednich działań konserwacyjnych i naprawczych ich stan techniczny z czasem ulega pogorszeniu, szczególnie w przypadku elementów składowanych. Kontrola metodami nieniszczącymi oraz przeprowadzanie ewentualnych napraw umożliwia wydłużenie okresów ich eksploatacji.

Badania przy wykorzystaniu systemu WindTherm pozwalają na identyfikację takich uszkodzeń jak pęknięcia, rozwarstwienia czy zawilgocenia. Możliwa jest także ocena jakości napraw łopat i form przeprowadzanych w warunkach polowych. System pozwala na uzyskanie danych porównawczych w przypadku diagnostyki okresowej umożliwiając tym samym śledzenie stanu technicznego obiektów.

Główne obszary zastosowania

  • Wykrywanie pęknięć, rozwarstwień i zawilgoceń łopat oraz form do produkcji łopat turbin wiatrowych.
  • Ocena jakości przeprowadzonych napraw łopaty lub form.

Zastosowane w systemie rozwiązania techniczne podnoszą efektywność oraz znacznie skracają czas potrzebny na przeprowadzenie pomiarów. Przebadanie średniej wielkości łopaty metodą dostępu linowego zajmuje około 6 godzin. Każda z operacji diagnostycznych i naprawczych jest dokumentowana dla celów kontrolnych co zapewnienia przestrzeganie zarówno procedur MONIT SHM jak i instrukcji roboczych klienta.

Badanie stanu technicznego łopaty bezpośrednio na obiekcie bez jej demontowania

Scroll Up