MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

ThermoAnalysis

Oprogramowanie, dzięki któremu odkryjesz nowy wymiar termowizji

ThermoAnalysis to oferowane przez MONIT SHM oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazów termowizyjnych. Obrazy lub sekwencje termowizyjne mogą być nagrywane bezpośrednio za pomocą aplikacji z użyciem kamer firmy FLIR. Dodatkowe urządzenia peryferyjne, używane w trakcie pomiarów (lampy, wzmacniacze, moduły wymuszenia ultradźwiękowego) mogą być kontrolowane bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wbudowane i dające się w pełni konfigurować zaawansowane funkcje obróbki danych termowizyjnych pozwalają na pracę z pojedynczymi obrazami lub z grupą obrazów jednocześnie. Dzięki nim możliwe jest łatwe i intuicyjne zarządzanie scenariuszami pomiarowymi i dużymi zestawami danych termowizyjnych, dając możliwość szybkiej i skutecznej analizy porównawczej wielu sesji pomiarowych.

Badania przy wykorzystaniu systemu WindTherm pozwalają na identyfikację takich uszkodzeń jak pęknięcia, rozwarstwienia czy zawilgocenia. Możliwa jest także ocena jakości napraw łopat i form prze­pro­wa­dza­nych w warunkach polowych. System pozwala na uzyskanie danych porównawczych w przypadku diagnostyki okresowej umożliwiając tym samym śledzenie stanu technicznego obiektów.

Główne cechy oprogramowania:

  • Komunikacja i sterowanie aktywnymi kamerami termowizyjnymi firmy FLIR.
  • Nagrywanie i przetwarzanie obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym.
  • Zaawansowane przetwarzanie i analiza obrazów ter­mo­wi­zyj­nych.
  • Zdalne sterowanie wzbudnikiem ultradźwiękowym.
  • Zdalne sterowanie lampami impulsowymi.
  • Trójwymiarowa wizualizacja obrazów termowizyjnych.
  • Planowanie pomiarów.
  • Kreator do planowania pomiarów.
  • Wykres temperatur w dziedzinie czasu (ThermoHistory).
  • Zarządzanie projektami.
  • Generowanie raportów w formacie PDF.
  • Możliwość pracy na wielu platformach (Windows/OS X/Linux).

Modułowość

  • ThermoAnalysis Measurement
  • ThermoAnalysis Processing
  • ThermoAnalysis Report
  • ThermoAnalysis Lab
  • ThermoAnalysis Medical

Oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazów termowizyjnych

Scroll Up