MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

cuLISA3D

Doskonałe narzędzie do symulacji rozchodzenia się fal sprężystych w konstrukcjach

cuLISA3D jest kompletnym zestawem narzędzi do symulacji rozchodzenia się fal sprężystych w strukturach. W oprogramowaniu zaimplementowano metodę Local Interaction Simulation Approach (LISA) będącą odmianą metody różnic skończonych. Pozwala ona na zrównoleglenie procesów obliczeniowych i znaczne skrócenie czasu symulacji. System bazuje na środowisku MATLAB™ oraz technologii CUDA oferowanej przez nowoczesne procesory graficzne. Dzięki temu możliwa jest realizacja obliczeń bardzo złożonych modeli w ciągu zaledwie kilku minut. cuLISA3D umożliwia analizę propagacji zarówno ultradźwiękowych fal objętościowych (poprzecznych i podłużnych) jak i fal prowadzonych (m.in. Rayleigh’a, Lamb’a, Love’a, Stoneley’a).

Główne cechy oprogramowania

  • Import oraz wizualizację geometrii z programów CAD
  • tworzenie prostej geometrii w programie (2D/3D)
  • Definiowanie warunków brzegowych (przemieszczenia, naprężenia, siły
  • Definiowanie warunków początkowych (np. temperatura)
  • Wprowadzanie dowolnej ilości czujników i sensorów przebiegów czasowych w dowolnych punktach modelu
  • Sterowanie przestrzennymi i czasowymi własnościami wymuszenia (rodzaj sygnału, tryb wymuszenia ciągły/ilość okresów, opóźnienie, okna, profil przestrzenny),
  • Modelowanie uszkodzeń

Oprogramowanie składa się z kilku pakietów dedykowanych dla konkretnych zastosowań. Proces symulacji jest zarządzany przez środowisko MATLAB™, w którym można ustawiać i zmieniać wszystkie parametry modelu i solvera. Daje to dużą elastyczność zastosowań, począwszy od standardowych symulacji rozchodzenia się fal w metalach do interakcji fal na defektach w wielowarstwowych elementach kompozytowych. Dedykowany pre- i postprocesor umożliwia łatwe definiowanie warunków brzegowych oraz analizę wyników symulacji.

Dedykowany pre- i postprocesor umożliwia łatwe definiowanie warunków brzegowych oraz analizę wyników symulacji

Scroll Up