MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

MONIT SHM Sp. z o.o.

Zrównoważony rozwój jest doktryną planowania umożliwiającą skuteczne dążenie do zwiększania wartości spółki MONIT SHM, przy zachowaniu innowacyjności i jakości oferowanych klientom usług oraz produktów. Tworzy ona mocne fundamenty trwałego, systematycznego i innowacyjnego wzrostu. Jest to droga prowadząca do budowy liczącej się na rynku marki MONIT SHM Sp. z o.o.
Podejmowane przez Zarząd i pracowników firmy działania umacniają jej pozycję jako lidera dysponującego wiedzą i zaawansowanymi technologiami, pozwalającymi na realizację dużych i wymagających projektów, przy zachowaniu wysokiej jakości produktów i usług świadczonych klientom. Program rozwoju obejmuje ciągły rozwój technik pomiarowych oraz wyposażanie laboratorium w nowoczesną aparaturę, zwiększanie kwalifikacji personelu oraz pozyskiwanie środków na rozwój nowych produktów i usług, dzięki czemu możliwe jest zwiększanie wartości spółki oraz ekspansję na rynki ogólnoświatowe.