MONIT SHM Sp. z o.o.

Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane

Automatyka i robotyka

Projektowanie

Oferta firmy MONIT SHM Sp. z o.o. obejmuje projektowanie elementów oraz kompletnych linii pro­duk­cyj­nych. Specjalizujemy się w rozwiązaniach kontrolno-pomiarowych wspomagających procesy tech­no­lo­gicz­ne. Zapewniamy kompleksowe wsparcie klienta.

Wspieramy w doborze rozwiązań procesów tech­no­lo­gicz­nych, dopasowujemy linie do oczekiwanych wydajności. Naszych klientów wspieramy również w trakcie użytkowania maszyn, świadczymy usługi serwisowe i dostarczamy niezbędne części i materiały eksploatacyjne.

Automatyzacja produkcji

Automatyzacja systemów wytwarzania jest coraz bardziej popularna wśród naszych klientów. Nasze działania mają na celu zastąpienie pracy ludzi przez maszyny. Nadążając za potrzebami naszych klientów dostarczamy urządzenia, które wykonują określone zestawy czynności do wspomagania produkcji. Celem naszej pracy jest dążenie do zmniejszenia kosztów produkcji poprzez zwiększenie wydajności i zmniejszenie udziału ludzi. Automatyzacja produkcji wpływa też na poprawę jakości i powtarzalności wytwarzanych elementów. Od lat dostarczamy wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, manipulatory i przyrządy przeznaczone do oszczędzania czasu i pieniędzy naszych klientów. Oferujemy kompleksowe wsparcie od projektu przez wykonanie, instalację i serwis stanowisk automatyzacji produkcji.

Roboty przemysłowe

Roboty przemysłowe wspomagają procesy stabilizacji i zwiększenia efektywności procesów technologicznych. Doskonale sprawdzają się w czynnościach cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się powtarzalnością i monotonnością czynności lub gdy warunki pracy są uciążliwe bądź niebezpieczne dla człowieka. Wysoka precyzja i wydajność systemów zrobotyzowanych współpracujących z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów pomiarowych powodują, że wdrożenie technologii zrobotyzowanych w procesach produkcyjnych daje moż­li­wość zwiększenia jakości produktów oraz usprawniają procesy technologiczne.

Zespół MONIT SHM Sp. z o.o. wspiera klientów dostarczając rozwiązania oparte na robotyzacji procesów tech­no­lo­gicz­nych. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem inwestycji od opracowania koncepcji, doboru systemów zro­bo­ty­zo­wa­nych oraz ich urządzeń wspierających, szczegółowego projektu gniazda zrobotyzowanego po instalację, szkolenia i wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji.

Oferujemy szereg rozwiązań znajdujących zastosowania w większości procesów produkcyjnych takich jak paletyzacja, transport międzyoperacyjny, montaż, przenoszenie, pa­ko­wa­nie oraz szeroko rozumiane zrobotyzowane systemy pomiarowe.